Projekty, které najdete na této stránce, vznikly v rámci mého studia na fakultě architektury ČVUT v Praze. Během studia jsem prošel na fakultě několik ateliérů a vyzkoušel řadu různých zadání. Vybíral jsem si převážně zadání s přesahem do reálného světa s řešením reálných problémů.

Projekty jsou řazeny od nejnovějšího, tak, jak jsem postupně procházel studiem architektury a získával čerstvé poznatky a nové názory na architekturu. Moje studentské projekty jsou rozmanité, různorodé, vypiplané. Nejsou ale ani bezchybné, avšak bez zažití a poučení se z vlastních chyb se nikdo nepohne z místa.

Pokud jsem se na fakultě architektury něco naučil, pak je to koukat na problém jako na celek se všemi jeho souvislostmi, jakožto i na všechny drobné detaily.