bydlení pod zámkem

místo

Mnichovo Hradiště

ateliér

FA ČVUT / ateliér MáMA / bytová stavba (ATBS)

autor

Filip Vlach

stupeň

studie

datum

2016

Bytový komplex v zeleném pásu pod zámkem v Mnichově Hradišti se skládá z pěti rodinných dvojdomů a větší blokové hmoty, která kromě bydlení obsahuje i obchodní prostory. Tvar a umístění domů se snaží co možná nejvyšší možnou mírou respektovat okolní zástavbu a tak ji i doplnit. Ze severu pozemek sousedí z mnichovskohradišťským zámkem, který tvoří největší dominantu v okolí; od západu se táhne zástavba rodinných domů spíše vesnického charakteru; východ je ve znamení rozdrobené zástavby menších domů bez větší vazby na uliční síť a nakonec od jihu k pozemku přimyká bloková zástavba městského charakteru, která je na rohu ulic Arnoldovy a Havlíčkovy akcentována obrovskou hmotou bývalé továrny.

Navržené řešení propojuje všechny tyto druhy zástavby – od východu jsou umístěny rodinné domy se sedlovými střechami, rozměry přibližně odpovídající okolní zástavbě, tyto domy pak přechází do bloku s plochou střechou, na jehož vrchu se nachází dva zbývající rodinné domy, propojující komplex s východní zástavbou. Pochozí střecha bloku navíc slouží jako zahrada pro tyto dva domy. V komplexu se celkem nachází 18 bytových jednotek od garsonek 1+KK po větší rodinné byty 3+KK, velikostně od 25 m2 do cca 100 m2. Materiálově bylo na stavbu použito převážně keramických zdících prvků (pro rodinné domy) a monolitického železobetonu (blok). Fasády rodinných domů jsou omítnuty světlou omítkou, fasáda blokové hmoty je vyvedena z režného zdiva.

Projekt počítá se změnou dopravního upořádání. Ulice Zámecká (původně hlavní silnice), která nelogickým způsobem překonávala při cestě od západu na východ (do centra města) výškový rozdíl, je nyní od ulice V Lípách zjednosměrněna směrem z kopce na západ; zbývající část směrem na východ, sloužící jako hlavní příjezdová komunikace k nedalekému satelitu, je ponechána beze změny. Ulice Arnoldova, která byla dříve jednosměrná byla rozšířena a slouží jako hlavní komunikace.