Ing. arch. Filip Vlach

*16. 5. 1990 v Praze

vzdělání

2018 – 2021

magisterské studium FA ČVUT / obor architektura a urbanismus

2015 – 2018

bakalářské studium FA ČVUT / obor architektura a urbanismus

2005 – 2009

gymnázium Nad Štolou / Praha

2001 – 2005

soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého / Praha
osmileté (prima – kvarta)

odborné aktivity

2019

alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky / FA ČVUT
studentská vědecká konference

2012

workshop stárnutí populace / FA ČVUT
nové trendy v navrhovrní bydlení pro seniory

zájmy

cestování, sport, yachting
hudba, hra na kytaru a perkuse
truhlaření, práce se dřevem, dřevostavby
digitální design, počítačová grafika

Filip a Magdalena Vlachovi