půjčovna lodiček

místo

Lanškroun

ateliér

FA ČVUT / ateliér Mádr – Tomš / povinně volitelný ateliér (ATV)

autor

Filip Vlach

stupeň

studie

datum

2020

Dlouhý rybník. Místo pro koupání, vyjížďku na lodičce, ale i na procházku okolo. Dvě možnosti – do vody / kolem vody; dva směry – po břehu a kolmo na něj.

Nová stavba půjčovny lodiček leží na křížení těchto dvou směrů a svým umístěním a otevřeností přímo nabádá prozkoumat, co nabízí.

Při příjezdu od hlavní silnice má návštěvník na výběr cestu do vody – půjde se koupat (projde přes budovu koupaliště/lázní), nebo půjde na lodičku (okolo)?

Při procházce po břehu rybníka křižuje molo procházející parkem – zastaví se na chvíli... Půjčovna lodiček jej láká k neobyčejnému zážitku z vodní hladiny. Vyrazí na vodu, nebo půjde dál?