lávka do parku

místo

Lanškroun

ateliér

FA ČVUT / ateliér Mádr – Tomš / realizační ateliér (ATU)

autor

Filip Vlach

stupeň

realizační projekt (školní)

datum

2020

Navržená lávka propojuje cestu z Pivovarského náměstí do parku. Vytváří tak další vstup do parku, diagonálně od (dosud) hlavního vchodu. Architektonicky je lávka řešena tak, aby nevyčnívala a nekazila pohledy a průhledy do zeleně. Svou velikosti a směrem navazuje na novou cestu parkem. Zábradlí je řešeno jako plnostěnné.

Hlavním konstrukčním materiálem je ocel. Všechny nosné konstrukce lávky jsou natřeny černou matnou barvou (kovářská čerň). Pochozí pororošt je ošetřen žárovým pozinkováním a ponechán bez další povrchové úpravy.

Na lávku navazují úpravy povrchů na obou předmostí. Návrh počítá s vytvořením stezky z žulových dlažebních kostek zmenšující se velikosti (v příčném směru) od 12 do 4 cm. Na jižní straně povrch stezky navazuje na současnou dlažbu (pojízdnou), která bude vizuálně oddělena podélným pásem dlažebních kostek.

Dále pak návrh řeší oddělení veřejného a (polo)soukromého prostoru v parku u azylového domu čp. 75. Je navržena zeď z gabionových košů plněných kamenivem a výšce 1,0 m. Stejná zeď odděluje zahradu za bytovým domem na Pivovarském náměstí. Zde je součástí gabionové zdi i posuvná branka z ocelového plechu umožňující přístup.

popis nosné konstrukce

Je navržena dvojice hlavních podélných ocelových plnostěnných nosníků o délce 12,8 m a výšce 1,43 m. Ve spodní části podélného nosníku jsou navařeny příruby pro montáž příčníků. Příčné prvky jsou navrženy válcované ocelové profily IPN200. Prostorová stabilita lávky je zajištěna spřažením hlavních nosníků spodními příčníky a jejich geometrickým uspořádáním.

Mostovka lávky, resp. pochozí vrstva, je tvořena ocelovým svařovaným pororoštem Lichtgitter SP 230-34/38 3 o výšce 30 mm, šířce nosné pásnice 2 mm. Rošty jsou ke konstrukci kotveny pomocí šroubů přes navařené úchyty (mezi dvě pásnice pororoštu; již z výroby).

Staticky je lávka řešena jako dvojice prostých nosníků s pevnou a posuvnou podporou. Jako pevný klub bylo navrženo ložisko Tetron CD®/FX 500/50, jako posuvný pak ložisko Tetron CD®/GG 500/50/50.