skautská základna Kobylisy

místo

Praha

ateliér

FA ČVUT / ZAN Rottová – Janíková / základní ateliér (ZAT)

autor

Filip Vlach

stupeň

studie

datum

2016

Návrh nové skautské základny v Kobylisích si klade za cíl vytvořit příjemné prostředí pro pravidelné setkávání skautských družin a pořádání společenských akcí a zároveň vytváří novou dominantu v zástavbě rodinných domů v blízkosti Ďáblického háje.

Jako inspirace při navrhování posloužil skautský tábor. Budova, stejně jako tábor, přechází do přírody neviditelnou hranicí a přesto je rozdíl uvnitř/venku jasně rozeznatelný a citelný. Tomu, kromě prosklené fasády, dopomáhá volný a otevřený prostor nadzemního podlaží. Obslužné prostory jsou umístěny mimo něj, stejně tak jako je technické zázemí skautského tábora umístěno mimo centrální tábořiště.

Jednoduchá kvádrová hmota je zasazena do mírně svažitého terénu a čelní fasádou se obrací do křižovatky pěti ulic a vytváří tak lokální centrum – náměstí. Nejedná se však o žádný nepřirozený zásah, neboť hmota stavby svým měřítkem odpovídá okolní zástavbě.